Manuele therapie (vd Bijl)

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. De therapie is ontwikkeld door G. van der Bijl, D.O. Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.

Voor welke klachten kunt u bij een manueel therapeut terecht?

Voor alle klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben. Voorbeelden zijn: rugklachten, nekklachten, knieklachten, en schouderklachten, maar ook hoofdpijn, artrose, whiplash,tennisarm, enz.

Wat kunt u na de behandeling verwachten?

De klachten kunnen direkt na of enige dagen na de behandeling verminderen. Er kan misschien wat vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de behandeling. Maakt u zich daarover geen zorgen. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.

Als na onderzoek blijkt dat aanvullende diagnostiek (zoals röntgen, laboratorium enz.) wenselijk is, wordt contact opgenomen met de verwijzend arts. Indien na onderzoek blijkt dat behandeling zinvol is, wordt in overleg met de patiënt het behandelplan vastgesteld. De behandeling kan bestaan uit:

  • Specifieke handgrepen uitgevoerd met zachte druk of trek aan botstukken van gewrichten in de gehele bewegingsketen, waarin tijdens het onderzoek de stoornis werd vastgesteld.
  • Soms wordt gebruik gemaakt van gedoseerde impulstechnieken, waarbij een “knappend” of “krakend” geluid wordt waargenomen.
  • In voorkomende gevallen worden door de patiënt specifieke bewegingen uitgevoerd op aanwijzing van de therapeut om de herwonnen beweeglijkheid te behouden en/of te verbeteren. Na afloop van elke behandeling wordt het resultaat beoordeeld. Indien nodig wordt de behandeling bijgesteld

Wat kost een behandeling?

Tarieven en voorwaarden van de behandeling krijgt u van uw manueel therapeut.

Heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist?

Dat is niet noodzakelijk, maar wordt wel vaak door uw verzekering gevraagd.

De behandeling

Op basis van alle gegevens is duidelijk hoe de manueel therapeut uw gewrichten moet bewegen om een zo groot mogelijk effect te bereiken.

Tijdens de behandeling zullen vrijwel alle gewrichten van het lichaam behandeld worden om de totale balans van het bewegen te herstellen.

De behandeling duurt ongeveer een uur en wordt na twee of drie weken herhaald. De periode tussen twee behandelingen is noodzakelijk om het lichaam de tijd te geven om anders te gaan bewegen.

Bij elke behandeling worden de metingen opnieuw gedaan. Na twee of drie behandelingen wordt bekeken of er voldoende verbetering is opgetreden. Als er geen verandering is opgetreden wordt de behandeling gestopt. Zelden zijn meer dan acht behandelingen noodzakelijk.

Visie

Individualiteit

Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen.We zien er allemaal anders uit, dus waarom zouden we allemaal het zelfde bewegen. Niet alleen zet iedereen een eigen handtekening, ook de manier waarop iemand loopt, opstaat vanuit een stoel, bukt om iets te pakken, of staat, maakt iemand herkenbaar als persoon.

Niet alleen het uiterlijk van iemand, maar ook de eigen manier van bewegen is uniek.

Bewegingsvoorkeur

Bij het op de fiets stappen, stapt u uit gewoonte met het linker- of met het rechter been op. U kunt ook opstappen met het been waarmee u doorgaans niet opstapt. Dit kost u echter veel meer moeite. U heeft bij het op de fiets stappen een voorkeur van bewegen.

Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van een bal, het vouwen van de handen, het kruisen van de armen en het gaan zitten in kleermakerszit. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen die we maken.

Verschil tussen links en rechts

Een voorkeur voor links of rechts betekent dat we met onze rechter lichaamshelft anders bewegen dan met onze linker lichaamshelft. Bewegingen die we maken hebben invloed op de vorm van het lichaam. Door alle verschillende voorkeuren van bewegen zal de vorm van het lichaam links en rechts niet dezelfde zijn. (Bij top-tennisspelers is aan het lichaam duidelijk te zien met welke arm het meest gespeeld wordt. De omvang is groter dan aan de andere zijde.)

We hebben allemaal een eigen voorkeur van houding en bewegen met daarbij behorend een ongelijke ontwikkeling van onder andere onze botten, gewrichten, spieren, enz. Dit is normaal. Er bestaat een natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de verschillende ontwikkeling tussen links en rechts van het lichaam. Dit evenwicht is voor iedereen anders.

De verschillen tussen links en rechts in het lichaam kunnen gebruikt worden om de bewegingsvoorkeuren van iemand te leren kennen.We kunnen de verschillen meten om op deze manier informatie te krijgen over de ontwikkelde voorkeur van bewegen.

Verstoord evenwicht

Het natuurlijke evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de vorm van het lichaam kan verstoord raken, waardoor er allerlei klachten kunnen ontstaan. Het lichaam beweegt dan niet meer optimaal, passend bij de vorm van het lichaam.

Dit evenwicht kan op vele manieren verstoord worden: door een ongeluk (auto-ongeval, verzwikken van een enkel, val van de trap), door verandering van werkhouding, ongewone arbeid, knellende kleding, door psychische factoren, enz.

Bron: School voor Manuele Therapie Utrecht